Mavelikara - Approved Choir List

HomeMavelikara - Approved Choir List

Choir Details Members
Choir Name: Kripa Gospel Singers
Leader Details:
Shibu Joy Kripa Villa, Punnamoodu, Mavelikara. 690101 8281523390
Mobile: 8281523390
Amith Ninan
Bindu James
Jessy K .G
Kripa Anna Shibu
Lissy Shibu
SHIBU JOY