Mavelikara - Approved Choir List

HomeMavelikara - Approved Choir List

Choir Details Members
Choir Name: ANGEL VOICE
Leader Details:
BAIJU BABU, BAIJU BHAVANAM, CHERUKUNNAM,KURATHIKAD P . O, MAVELIKARA
Mobile: 9947576061
BAIJU BABU
GIFTY ELSA VARGHESE
JOHN K THOMAS
MERIN AJI
PRINCY PRAKASH
SWEDA SARA PHILIP